Home

Wskazówki praktyczne dla turystów w tatrach oraz zasady bezpieczeństwa

I. Zagrożenia wewnętrzne czyli te, których możemy uniknąć zachowując podstawy zdrowego rozsądku i nie lekceważąc Tatr

Niewłaściwy ekwipunek
1) Buty
2) Brak odpowiednich ubrań

Błędy przy wyborze trasy
1) Trasa niedostosowana do możliwości.
2) Plany wycieczki niedostosowane do pogody

II. Zagrożenia zewnętrzne czyli te, których czasem nie sposób uniknąć, ale należy je przewidzieć i być na nie przygotowanym.

Warunki pogodowe
1) Burze i pioruny
2) Wiatr
3) Znaczne skoki temperatury
4) Mgła
5) Słońce

Warunki terenowe
1) Ekspozycja
2) Śliskie podłoże
3) Lawiny
4) Spadające kamienie

Noclegi i komunikacja