Ciekawe miejsca

Dolina Kościeliska

Przystanek 1 Kiry – wylot Doliny Kościeliskiej (ok. 920 m npm)Północna część doliny leży na obszarze serii wierchowej (aż do Bramy Kantaka). Przed samą restauracją „Harnaś”, po drugiej stronie drogi znaleźć możemy skałę zbudowaną z wapieni numulitowych, zawierających liczne skamieliny otwornic zwanych numulitami. Żyły one w morzu w okresie eoceńskim z którego w trzeciorzędzie (przed 65-50 milionami lat) wynurzyły się powtórnie Karpaty wraz z Tatrami. Przed zalewem tego morza Tatry miały już budowę płaszczowinową – wapienie numulitowe leżą bowiem na sfałdowanych pokładach wchodzących w skład płaszczowiny reglowej.
W innych częściach Tatr numulity mają charakterystyczny kształt monety (numus – po łacinie moneta). W Kirach jednak układają się w taki sposób, że przypominają raczej ziarna. Górale uważali tą skałę za skamieniały jęczmień (nazywany jarcem) i stąd nazwa – jarcowa skałka.
Przystanek 2 Brama Kantaka

Przystanek 3 Wyżnia Kira Miętusia

Przecięcie ze Ścieżką nad Reglami – znaki czarne
Odejście na Czerwone Wierchy – znaki czerwone

Przystanek 4 Kapliczka
Przystanek 5 Stare Kościeliska

Odejście na Halę Stoły – znaki niebieskie

Przystanek 6 Lodowe Źródło
Przystanek 7 Brama Kraszewskiego

Odejście do Jaskini Mroźnej – znaki czarne

Przystanek 8 Hala Pisana

Odejście do Wąwozu Kraków i Smoczej Jamy – znaki żółte
Odejście do jaskiń – Mylnej i Raptawickiej – znaki czerwone

Przystanek 9 Krzyż Wincentego Pola

Odejście do Doliny Tomanowej – znaki zielone

Przystanek 10 Schronisko na Hali Ornak im. Walerego Goetla (1100 m n.p.m)
Przystanek 11 Smreczyński Staw (1226 m n.p.m), dojście czarnym szlakiem Odwiedzając Dolinę Kościeliską należy koniecznie podejść od schroniska do Smreczyńskiego Stawu. Tak krótka wycieczka (tam i z powrotem) zajmuje w sumie około godziny.
W stawie żyje b. rzadka roślina – słodkowodny krasnorost Batrachospermum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *